Projecten

  • Onderzoek naar de zeventiende-eeuwse moestuin, waardestelling groen, projectcoördinatie restauratie, subsidieaanvragen. Planning van de werkzaamheden en de historische en actuele beplanting.
  • Lezingen en rondleidingen.
  • Artikel over de Zuylesteinse ets van Stoopendaal.
  • Begeleiden van projectteam beheer- en inrichting groen, advies subsidies historische groenelementen, Historisch onderzoek naar negentiende-eeuwse tuin, omzetten van de diverse tijdlagen in een inrichtings- en beheerplan, tentoonstellingen, zintuig- en ommekeerwandelingen, cursus beleving van het landgoed voor therapeuten.
  • Lezingen over thema’s: zeventiende-eeuwse cultuur, tuin- en parkaanleg van de Oranjes, elitegeschiedenis, historische moestuinen, historische groen-elementen.
  • Rondleiding en workshops voor kinderen (cultureel, smaak en oogsten-‘voor wie is die pompoen’?)
  • Advies duurzame recreatie, organiseren van evenementen met verhalenvertellers en muziek

 

Share