Is Groen gratis?

Je kunt het een rentmeester of een natuurbeheerder vrragen wat een boom kost, een fietspad en een wild zwijn. Per jaar dus, gemiddeld. Maar wel alle kosten daarin meegenomen. En natuurlijk de vraag hoe dat dan betaald wordt, levert het hout iets op, de fietser, de jacht. Hoeveel van die kosten komen uit subsidies, hoeveel uit pacht, hoeveel uit eigen geld en welk deel komt uit particuliere giften?
De meeste wandelaars met of zonder hond betalen geen entrée bij de ingang van het bos, zelfs niet voor de geparkeerde auto. Niet elke landgoedeigenaar heeft een horecagelegenheid aan het eind van de route om het geld op indirecte wijze te innen voor het groenbeheer.
De bomen waaien om bij een storm of laten takken vallen, de paden leveren gevaar op door de vele gaten bij langdurige regen en stevig gebruik, het wild levert schade op en moet beheerd worden. Als het teveel risico oplevert en er geen geld is voor het beheer zou je delen van het bos moeten afsluiten. Daar staat u dan…
Misschien moeten we de rentmeester en de jachtopziener eens vragen naar oplossingen en u natuurlijk! Dat wordt vast een waardevolle discussie.

Share

Geef een reactie