Auteursarchief: Hans

Is Groen gratis?

Je kunt het een rentmeester of een natuurbeheerder vrragen wat een boom kost, een fietspad en een wild zwijn. Per jaar dus, gemiddeld. Maar wel alle kosten daarin meegenomen. En natuurlijk de vraag hoe dat dan betaald wordt, levert het hout iets op, de fietser, de jacht. Hoeveel van die kosten komen uit subsidies, hoeveel uit pacht, hoeveel uit eigen geld en welk deel komt uit particuliere giften?
De meeste wandelaars met of zonder hond betalen geen entrée bij de ingang van het bos, zelfs niet voor de geparkeerde auto. Niet elke landgoedeigenaar heeft een horecagelegenheid aan het eind van de route om het geld op indirecte wijze te innen voor het groenbeheer.
De bomen waaien om bij een storm of laten takken vallen, de paden leveren gevaar op door de vele gaten bij langdurige regen en stevig gebruik, het wild levert schade op en moet beheerd worden. Als het teveel risico oplevert en er geen geld is voor het beheer zou je delen van het bos moeten afsluiten. Daar staat u dan…
Misschien moeten we de rentmeester en de jachtopziener eens vragen naar oplossingen en u natuurlijk! Dat wordt vast een waardevolle discussie.

Share

Vrijwilligers in het erfgoed

Gisteren kreeg ik een link doorgespeeld naar een handleiding van de Vlaamse erfgoedsector voor vrijwilligerswerk. Zeer de moeite waard. Nu de inkomstenbronnen van landgoederen, musea en andere culturele instellingen afnemen zijn vrijwilligers waardevol, zo niet onmisbaar.

Een goede vrijwilligersorganisatie kost geld en tijd. Om ze te werven, te integreren in de organisatie, te motiveren, te evalueren en te behouden voor de toekomst na vertrek. Daar geeft de handleiding bruikbare tips voor. De vrijwilliger brengt ook zijn kennis en inbreng mee naar binnen.

De interactie met de vrijwilliger speelt daarom een belangrijke rol. Wat is van waarde voor de opdrachtgever en wat voor de vrijwilliger? Naast werk of ontwikkeling op maat zijn er ook klussen die gewoon gedaan moeten worden binnen een bepaalde tijd. Vrijwilligerswerk is daarom zeker niet vrijblijvend.

Bij het uitwerken van een takenlijst zal er ook een keuze gemaakt moeten worden welke taken er door vrijwilligers gedaan kunnen worden en welke door vaste krachten. Die keuze hangt niet alleen af van de deskundigheid van de vrijwilliger die je in huis haalt. Misschien komt de teamleider van een grote organisatie juist om even een dag met de handen te werken. Of is de vrijwilliger die uitvoerend werk doet liever hier aan het rondleiden.

Een goede intake en evaluatie is belangrijk om te kijken of bepaalde vacatures intern vervuld kunnen worden of dat er externe werving nodig is. Voor de vijf fases (werven, welkom, motivatie, evaluatie en afscheid) zijn handige draaiboeken, modellen, tips en praktijksituaties in het erfgoed opgenomen. Het Landschap Erfgoed Utrecht werkt bijvoorbeeld met een goed gestructureerd vrijwilligersbeleid.

Hoe is dat bij u? Tijd voor een evaluatie van uw vrijwilligerswerk!

Stappenplan voor succesvolle vrijwilligerswerking in je erfgoedorganisatie

 

Share

Tweede bundel Tuingeschiedenis uit

TuingeschiedenisNederland-VanDerDoes&Holwerda-2016De tweede bundel ‘Tuingeschiedenis in Nederland’ van Cascadeis uit! Een boeiend en afwisselend overzicht van recent tuin-historisch onderzoek. Mooi uitgevoerd, ligt prettig in de hand. Lezen dus of bestellen als een aardig cadeau!
Mijn onderzoek van afgelopen jaar is daarin opgenomen. De ets van Daniël Stoopendaal van het Landgoed Zuylestein in 1710, is deze betrouwbaar en te gebruiken voor de restauratieplannen of heeft de opdrachtgever gestuurd in de voorstelling van zaken?

Klik hier voor meer informatie en bestellen

?????????????

Share