Vrijwilligers in het erfgoed

Gisteren kreeg ik een link doorgespeeld naar een handleiding van de Vlaamse erfgoedsector voor vrijwilligerswerk. Zeer de moeite waard. Nu de inkomstenbronnen van landgoederen, musea en andere culturele instellingen afnemen zijn vrijwilligers waardevol, zo niet onmisbaar.

Een goede vrijwilligersorganisatie kost geld en tijd. Om ze te werven, te integreren in de organisatie, te motiveren, te evalueren en te behouden voor de toekomst na vertrek. Daar geeft de handleiding bruikbare tips voor. De vrijwilliger brengt ook zijn kennis en inbreng mee naar binnen.

De interactie met de vrijwilliger speelt daarom een belangrijke rol. Wat is van waarde voor de opdrachtgever en wat voor de vrijwilliger? Naast werk of ontwikkeling op maat zijn er ook klussen die gewoon gedaan moeten worden binnen een bepaalde tijd. Vrijwilligerswerk is daarom zeker niet vrijblijvend.

Bij het uitwerken van een takenlijst zal er ook een keuze gemaakt moeten worden welke taken er door vrijwilligers gedaan kunnen worden en welke door vaste krachten. Die keuze hangt niet alleen af van de deskundigheid van de vrijwilliger die je in huis haalt. Misschien komt de teamleider van een grote organisatie juist om even een dag met de handen te werken. Of is de vrijwilliger die uitvoerend werk doet liever hier aan het rondleiden.

Een goede intake en evaluatie is belangrijk om te kijken of bepaalde vacatures intern vervuld kunnen worden of dat er externe werving nodig is. Voor de vijf fases (werven, welkom, motivatie, evaluatie en afscheid) zijn handige draaiboeken, modellen, tips en praktijksituaties in het erfgoed opgenomen. Het Landschap Erfgoed Utrecht werkt bijvoorbeeld met een goed gestructureerd vrijwilligersbeleid.

Hoe is dat bij u? Tijd voor een evaluatie van uw vrijwilligerswerk!

Stappenplan voor succesvolle vrijwilligerswerking in je erfgoedorganisatie

 

Share

Geef een reactie